Aldatma ve Aldatılma Psikolojisi Nedir?Nasıl Tedavi Edilmeli

Aldatma ve Aldatılma Psikolojisi Nedir?Nasıl Tedavi Edilmeli

Aldatma ve Aldatılma Psikolojisi Nedir

 

Aldatma, iki taraf arasındaki anlaşmanın bir tarafın gizlice ve tek taraflı olarak ihlal edilmesidir. Aldatma durumu, genellikle sadakatsizlikle ilişkilendirilir çünkü sadakatsizlik, bir ilişkideki duygusal veya fiziksel bağların üçüncü bir kişiyle ihlal edilmesini ifade eder. Dolayısıyla da aldatma, bu sadakatsizlik sonucunda ortaya çıkar. Sadakatsizlik bir bireyin seçimidir, ancak aldatma bu seçimin sonucudur. Aldatmak ve aldatılmak, psikoloji tarafından incelenen ve terapileri mevcut olan durumlardır.

 

Aldatma Psikolojisi Nedir?

 

Aldatma ve Aldatılma Psikolojisi Nedir

 

Bir ilişki içerisinde güven problemlerine sebep olacak en büyük sebeplerden biri olan aldatma durumu büyük oranla ilişkilere zarar verir. Aldatma psikolojisi, aldatan bir kişinin sadakatsiz eylemleri altında yatan dugyusal, bilişsel ya da psikolojik sebepleri inceler. Bunların yanı sıra aldatan kişinin aldatma süresinde kendisine eşlik eden düşünceleri, duygusal durumlarını ve davranışlarını da incelemektedir. Kişi aldattığını gizlemeyi ya da itiraf etmeyi tercih etmesi bunlardan birisidir. Aldatma psikolojisi konusunda önem verilen bazı noktalar bulunmaktadır.

 

Bu önemli noktalar arasında yer alan bir faktör aldatmanın kökeni, yani nedenidir. Aldatmanın kökenleri, insan ilişkilerinin karmaşıklığının bir sonucu olarak çeşitli faktörlere dayanabilir. Bu faktörler arasında, kişinin ilişkisinde tatmin olmaması, monotonluğu kırmak için yeni heyecan arayışı içinde olması veya partneriyle samimi bir bağ kuramaması gibi durumlar yer alabilir. Bununla birlikte, düşük özgüven veya geçmiş travmatik deneyimler gibi kişisel faktörler de aldatma davranışını etkileyebilir.

 

Aldatmanın gerçekleşmesiyle birlikte, bireyin duygusal ve zihinsel süreçleri devreye girer. Kişi, aldatma eylemini akıllıca veya meşru bir şekilde göstermek için bazı zihinsel süreçlerle kendini haklı çıkarabilir. Aynı zamanda, suçluluk ve utanç duygularını bastırmak veya aldatmanın sonuçlarıyla başa çıkmak için çeşitli zihinsel hileler kullanabilir.

 

Aldatmanın etkileri, ilişkideki her iki taraf için de derin ve karmaşık olabilir. Aldatma sonucunda güven sorunları ortaya çıkabilir, duygusal zorluklar yaşanabilir veya psikolojik olarak olumsuz etkilenebilirler. Aldatan kişi suçluluk, utanç ve pişmanlık hissederken, aldatılan kişi öfke, üzüntü ve ihanet hisleriyle başa çıkabilir.

 

Aldatma Psikolojisi Tedavisi Nasıldır?

 

Aldatma ve Aldatılma Psikolojisi Nedir

 

Aldatma psikoloji tedavisi için terapide “aldatma terapisi” uygulanır. Tipik olarak mağdur tarafın başvurmasıyla başlar. Ancak, çiftlerin katılımıyla sürece başlanabilir ve bu katılım, aldatmanın tamamen sona erdiğinde gerçekleşmelidir.

 

Terapinin amacı, partnerler arasında yeniden güven oluşturmak, ilişkide yeni kurallar belirlemek, sarsılan evlilik birliğini yeniden düzenlemektir. Ancak, aldatmanın altında yatan nedenler ele alınmalı ve düzeltilmemiş veya geliştirilmemişse, ilişki eski sorunlarıyla devam edebilir ve tekrar aldatma riski ortaya çıkabilir. Terapi sürecinde, aldatmanın altında yatan nedenler araştırılır ve aldatılan tarafın dolaylı olarak katkıda bulunup bulunmadığı değerlendirilir. İlişkinin devam edip etmemesi konusunda hemen karar verilmez; öncelikle aldatmanın yarattığı kayıplar anlaşılmalı ve ardından devam etme veya ayrılma kararı verilmelidir.

 

Aldatma psikoloji tedavisi süresince, aldatılan tarafın üzerine düşen sorumluluklar yerine getirilmelidir. Aldatan taraf, geçmişi sürekli hatırlatarak veya suçlayarak incinen tarafı rahatsız etmemelidir. Terapide, ilişkiyi sürdürme kararı verilmişse, bu gibi konuların önceden kabul edilmiş olduğu kabul edilir.

 

Aldatan taraf, terapiye katılım konusunda zorluklar yaşayabilir çünkü yargılanacağını veya suçlanacağını düşünebilir. Ancak, terapistler, danışanları yargılamak için değil, onlara destek olmak için oradadır. Terapist, çiftler arasında köprü olmayı ve çiftlerin kendi sorumluluklarını anlamalarını sağlamayı amaçlar. Terapi süreci, farkındalık kazanma ve sorumluluk üstlenme sürecidir.

 

Terapinin temel amacı, incinen ve inciten taraf arasında bir bağ kurmaktır. Terapist, tarafsızlık ilkesine uygun olarak, çiftlerin kendi sorumluluklarını kabul etmelerine ve sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur. Çiftlerin bulundukları evreler, müdahale açısından büyük önem taşır. Bu aşamalar şunlardır:

 

  • Şok Evresi,
  • Çöküş Evresi,
  • Düşünüş Evresi,
  • Kabulleniş Evresi,
  • Hazmediş Evresi,
  • Deneme Evresi.

 

Aldatma psikoloji tedavisi sürecinde, affetme aşaması son derece kritiktir. Affetmek, kişinin tamamen kendi iradesine bağlıdır ve bu konuda dışarıdan bir baskı veya zorlama olmamalıdır. Affetmenin ne kadar süreceği, incinen tarafın durumuna göre değişebilir. Ancak affetmek önemlidir çünkü sağlıklı ve mutlu bir ilişkiyi sürdürebilmek için bu adım oldukça hayati öneme sahiptir.

 

Aldatılma Psikolojisi Nedir?

 

Aldatılmak, bir ilişkide sadakatsizlik yaşanması durumudur. Bu, bir partnerin ilişki dışında cinsel veya duygusal olarak başka bir kişiyle ilişkiye girmesi veya gizli bir şekilde başka bir kişiyle yakınlaşması anlamına gelir. Aldatılma psikolojisi, bir ilişkide yaşanan aldatma durumunun psikolojik etkilerini ve bu durumun beraberinde getirdiği duygusal tepkileri inceleyen bir alanı kapsar.

 

Aldatılmanın Psikolojik Etkileri Nelerdir?

 

Aldatma ve Aldatılma Psikolojisi Nedir

 

Aldatılma, kişinin kendisini ihmal edilmiş, değersiz hissetmesine, güven duygusunun zedelenmesine ve kendi değer yargılarını sorgulamasına neden olabilir. Aldatılan insan psikolojisi genellikle öfke, üzüntü, kafa karışıklığı, kayıp duygusu ve güven eksikliği gibi duygusal tepkileri içermektedir. Aynı zamanda depresyon, bağlanma problemleri, kaygı bozuklukları, kıskançlık ve kendini suçlama gibi durumlar da ortaya çıkabilir. Aldatılan kişi, kendine şu soruları sormaya başlar: “İntikam almalı mıyım?”, “Ben şimdi ne yapacağım?”, “Ona tekrar güvenebilir miyim?”

 

Aldatılma psikolojisi, bu duygusal tepkileri anlamak ve iyileşme sürecine rehberlik etmek için çeşitli terapötik yaklaşımları içerir. Bu süreçte kişinin duygusal iyileşme, güven yeniden inşası ve ilişkiyi tekrar kurma süreçleri ele alınır.

 

Aldatılma Travması Nasıl Atlatılır?

 

Bu süreci en hafif şekilde atlatabilmek ve uzun vadede hayatınızı çok fazla etkilememesi için bir uzmana danışmak önemlidir. Aldatılmak sadece depresyona neden olmakla kalmaz, aynı zamanda özsaygıyı ve güven duygusunu derinden sarsabilir. Güven, ilişkilerin temelidir ve aldatılma durumu bu temeli zayıflatabilir.

 

Aldatılmak, hem ilişkideki rolleri hem de kişinin özsaygısını altüst edebilir. Bu duygusal karmaşada farkında olmak, ilişkiyi değerlendirmek, özgüveni yeniden kazanmak ve affetmek gibi süreçler hayati önem taşır. Duygusal karmaşayla başa çıkarken, bu sürecin doğal olduğunu kabul etmek ve ani duygu değişimlerini normal karşılamak önemlidir.

 

İhanet sonrasında ilişkiyi sürdürme kararı almak, duygusal iyileşmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, özgüveni yeniden kazanmak da kritik öneme sahiptir.

 

Affetmek, ilişkiyi devam ettirip etmemeye bakılmaksızın önemlidir. Bu, duygusal yüklerden kurtulmaya yardımcı olabilir ve gelecekteki mutluluk için yeni bir başlangıç yapma fırsatı sunabilir.

 

 

 

 

 

 

 

Son Yayınlar

Kategoriler