MMPI Çok Yönlü Kişilik Envanteri

Minnesota çok yönlü kişilik envanteri dünyada en yaygın kullanılan yetişkin psikopatoloji ve kişilik testidir. Ruh sağlığı uzmanları ve psikologlar çeşitli nedenlerle MMPI envanterini kullanmayı seçebilirler. Ayrıca insan kaynakları alanında da kullanılmaktadır. Ayrıca adli psikologlar hukuksal prosedür çerçevesinde suça bulaşmış veya suça bulaşmış olma şüphesi olan kişilere MMPI uygulamaktadır. Uygulanan bireyin kişilik özelliklerini objektif ve bilimsel kriterler kullanarak ortaya çıkartabilen bir özelliğe sahiptir.

 

Bireysel ve grup olarak uygulanabilir.

 

16 yaş üstü en az orta eğitim seviyesindeki bireylere uygulanır. Zaman sınırlaması yoktur. 1,5-2 saatte uygulanabilir. Envanterin, sağlığı, psikosomatik belirtileri, motor bozukluklar, cinsel, dini, politik ve sosyal tutumlar, eğitimsel, ailevi ve evlilik sorunları ile çeşitli nevrotik ve psikotik eğilimleri ölçmeyi amaçlayan 566 maddesi 10 klinik ve 3 geçerlik alt testi vardır. “doğru”, “yanlış” şeklinde self-report olarak yanıtlanır.

 

Temel amaç testin kliniklerde kullanılması olduğu için ilk 9 test psikiyatrik gruplara göre ayrılmıştır. Bu alt testler 1. Hs (Hipokondriazis) 2. D (Depresyon) 3. Hy (Histeri) 4. Pd (Psikasteni) 5. Mf (Maskulinite-Feminite) 6. Sc (Şizofreni) 9. Ma (Hipomani) dir. Daha sonra geliştirilen Sosyal içedönüklük (Si) alt testi de standart test profiline eklenmiştir.

 

Kurumuzda mmpı testi online cevaplanabilmekte ancak yorumlanması uzmanlarımız tarafından seans olarak yapılmaktadır.