Grup Atölye Çalışmaları

Grup Atölye Çalışmaları

 

“Bir tek hedef üzerinde toplanan ruh kuvveti pek büyüktür, harikalar başarır.”
– Buddha

 

Mutlu Çiftler Atölye Çalışması

 

İlişkilerimizde aşk, sevgi ve bağlanma üzerine bir atölye çalışması olan “Mutlu Çiftler” Atölye Çalışmasının amacı; hayatımızdaki iki boyutlu anlayışın, üçüncü boyut olan derinlik hissinin fark edilmesiyle genişletilmesi ve ailelerimizden ruhsal yönden ayrışıp aile olabilmeye destek olmaktır. Bu atölye çalışmamızda bir diğer hedefimiz eşler veya partnerler arasında farkındalık ve içgörü kazandırmaktır.


Süreç boyunca bilgilendirme, paylaşım, rol play, dramatizasyon, bütüncül yaklaşım tekniklerinden faydalanılarak duygusal süreçler, bağlanma patolojileri, yaşanan psikolojik engeller, kıskançlık, iletişim becerileri, kişilik ve beklenti sorunları, bilişsel çarpıtmalar, stresle başa çıkma gibi konular ele alınır.

 

Mutlu İnsan Farkındalık Atölyesi


Yaşamın sağlıklı ve başarılı üyeleri, rekabete dayalı mücadeleyle geçen hayatında standardın üstünde yaşamın bedelini içindeki stres, güvensizlik, yalnızlık duygularıyla öder. Dışarıdan bakılınca görülen mükemmel insan imajını korumak için yoğun çaba harcar. Başkalarının gözünde kendini gerçekleştirmeye çalışırken gerçek kendini unutur ve iç dünyasında yalnızlığa düşer. Bir süre sonra kafasındaki “ben” imajına gerçek kendisiymiş gibi inanır.

 

Bu kişilerin ilişkileri yüzeyseldir, doğallıktan yoksundur. Samimi sohbetten uzak ve katı doğrulara sahiptirler. İç dünyasında üstün olduklarına dair bir inançları vardır ve diğerlerinden farklı olduğunu düşünürler. Bu atölye çalışmamızda bireyin ulaşmak istediği değerleri desteklenir. Gruba karşı güven ve bağlılık hissederek grup içerisinde kendini açan birey, bundan utanmamaya başlar, insani zaafların ve güçsüzlüğün olağanlığını fark eder. Duygularını nasıl dışa vuracağı konusunda bilgiler edinir. Bu süreçte bilgilendirme, paylaşım, rol play, dramatizasyon, bütüncül yaklaşım yöntemlerinden yararlanılır.

 

 

Mutlu Çalışan” Atölye Çalışması


“Mutlu Çalışan” Atölye Çalışması, şirketlerde idari kadrolarda çalışanların yaşadıkları şirket içi problemleri grup ortamında paylaşılarak, çözüm odaklı düşünebilmesine yönelik gerçekleştirilen atölye çalışmasıdır.


Bu atölye çalışmasında çalışılan ortamının kişilik yapılarına yansıma şekilleri üzerinde çalışılarak iş yaşamında verimliliği arttırılmasını, kişinin içgörü, farkındalık ve hoşgörüsünü olumlu yönde etkileyen bir süreç hedeflenir. Kişilerin kutsal ve insancıl yönü olan “Üçüncü Güç “ü ortaya çıkarıp derinlik hissi fark edilmesi sağlanır. Çalıştığımız şirketteki konumumuz, hedeflediğimiz, hak ettiğimiz pozisyon, yeterliliklerimiz, gerçekliğimiz ve engellerimizin fark edilmesi ve kendimizle ilgili temel kabullerimizi oluşturabilmek ve fark edebilmek “Mutlu Çalışan” Atölye Çalışmasının temel amaçlarındandır. Yöntem olarak Bilgilendirme, paylaşım, rol play, dramatizasyon ve bütüncül yaklaşımdan faydalanılır.

 

 

Mutlu Genç” Atölye Çalışması


Bu atölye çalışmasında ergenlerde kişilik yapılanmaları, ters kimlik, iletişim problemleri, sınav kaygıları, başarısızlık nedenlerine yönelik grup atölye çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Gençlerde öncelikle kişilik ve ego gelişimine yönelik atölye çalışmaları başlatılır. Çalışmaların devamında spesifik probleme yönelik çalışmaya devam edilir.


Çalışmalarımızda ergenlerle kişilik oluşumunda akranlarının etkisinin farkındalığını kazanarak olumlu benlik saygısını oluşturmaya odaklanılır. Birey duygularını tüm gerçekliğiyle ortaya koymanın ve duygularıyla yüzleşmenin o kadar da korkulacak bir şey olmadığını, tam tersine kendisini cesaretlendirdiğini fark eder. Dürtülerinin hayatına etkisini fark eden genç, sağlıklı bir şekilde dürtü kontrolünü sağlar.