Bireysel Danışmanlık & Psikoterapi

“Bir insanın en önemli ilişkisi onun kendisiyle olan ilişkisidir.”
Doğan Cüceloğlu

 

Bireysel danışmanlık ve psikoterapi, danışmanın/psikoterapistin aynı anda yalnızca bir danışanla bire bir olarak yürüttüğü terapi türüdür. Sorunun bireyin kendi dinamiklerinden kaynaklandığı ve çözüme yine kendi bireysel dinamikleriyle ulaşabileceği durumlarda yaygın olarak tercih edilir. Yetişkinlerde yaşanan sorunlar oldukça çeşitlidir. Sorunların çeşitliliği tedavilerin de çeşitliliğini beraberinde getirmiştir. Bütün hastalıkların hem bedensel hem de ruhsal yönü vardır. Bazen bedensel yön bazen de ruhsal yön ön plana çıkar ve bizleri uygun tedavi önlemleri almaya zorlar. Bedensel hastalıkların tanı ve tedavi şekli günümüzde oldukça gelişmiş tıp sayesinde sürecini devam ettirmektedir. Ruhsal yönün ağır bastığı tedavilerde psikiyatrik tedavi ve psikoterapi olarak nitelendirilen yöntemlere başvurulur. Psikolojik Danışmanlık, psikoterapi gibi yöntemler günlük hayatta yaşanılan sorunları sağlıklı çözümlere ulaştırmak için başvurulan yöntemlerdendir. Danışmanla birlikte içsel yeni keşiflerde bulunmak, hayatımıza ve kendimize dair yeni farkındalıklar yaratmak, yaşamımıza anlam katmaya yöneliktir. Destekleyici ve bilgilendirici yöntemlerdir.

 

Terapist eşliğinde bireyin iç dünyasına yapılan bu yolculuk sırasında danışanın ailesel, ilişkisel nedenlerden kaynaklanan problemlerini bireysel çerçevede ortaya koyması bireysel psikoterapiye engel teşkil etmez. Danışan terapi sürecinde bir uzman eşliğinde ele alınmasını istediği deneyimlerini ve yaşantılarını paylaştıkça olaylara farklı bir pencereden bakabilme becerisi gelişir ve önceden göremediği çözüm yollarını fark edebilir hale gelir. Bu noktada bireysel danışmanlık/psikoterapi danışanın hayatında iyileştirici etkilerini göstermeye başlar.

 

Enstitümüzde farklı terapi yöntemlerinden yararlanılarak bireysel danışmanlık ve psikoterapi hizmetleri sunulmaktadır.

Bireysel Psikolojik Danışmanlık Neleri İçerir?

 • Kendini Tanıma ve Kişisel Gelişim
 • Depresyon
 • Takıntılar (OKB)
 • İntihar Düşünceleri
 • Tükenmişlik Sendromu
 • Panikatak
 • Fobiler
 • Travmalar
 • Cinsel Sorunlar
 • Özgüven Eksikliği
 • Sosyal Fobi
 • Kronik Mutsuzluk
 • Ağlama Nöbetleri
 • Agresif Kişilik Yapısı
 • Narsistik Kişilik Bozukluğu
 • Antisosyal Kişilik Bozukluğu
 • Bağımlı Kişilik Bozukluğu
 • Borderline Kişilik Bozukluğu
 • Çekingen Kişilik Bozukluğu
 • Öfke Kontrol Problemi
 • Uyku Sorunları
 • Yoğun Kararsızlık Duyguları
 • Suçluluk Hissi
 • Değersizlik Duyguları
 • Yeme Bozuklukları
 • Çoğul Kişilik Bozukluğu
 • Tikler
 • Yas Süreci
 • Sigarayı Bırakma
 • Beslenme Danışmanlığı
 • Stres İle Başa Çıkma
 • Kişiler Arası İlişkilerde Problemler